Protipožiarne dvere sú bezpečnostné dvere, ktoré slúžia na zabezpečenie protipožiarnej ochrany v budovách. Sú navrhnuté tak, aby poskytovali zvýšenú odolnosť proti ohňu a dymu a zároveň umožnili ľuďom a hasičom únik alebo prístup do nebezpečných oblastí.

Protipožiarne dvere musia byť vyrobené zo špeciálnych materiálov, ktoré odolávajú vysokým teplotám a intenzívnemu ohňu, ako aj z kabátov, ktoré dokážu tesniť priestor v dverách, aby sa zabránilo šíreniu dymu a znižovali úniky horúceho vzduchu.

Protipožiarne dvere sú tiež vybavené automatickými uzatváracími mechanizmami, ktoré umožňujú dverám zatvárať sa automaticky. Tento mechanizmus pomáha zamedziť šíreniu ohňa a dymu v prípade požiaru, ktorý sa vyskytne v oblasti budovy. Tieto dvere môžu byť vyrobené z rôznych materiálov, ako sú napríklad kov, sklo alebo drevo.