Protipožiarne fasády predstavujú systém steny stĺpik-priečnik MC GlassFire prípadne polo štrukturálna fasáda MC-glass-fire určená na navrhovanie fasádnych protipožiarnych konštrukcií zhotovených na báze systému sa vyznačujú triedou požiarnej odolnosti EI30 alebo EI60 podľa normy EN 13501-2+A1:2010. Na získanie požiarnej odolnosti hliníkových profilov boli stĺpiky a priečniky vybavené špeciálnymi protipožiarnymi vložkami - hliníkovými profilmi vyplnenými nehorľavou hmotou.