Automatické dvere sú dvere, ktoré sa otvárajú a zatvárajú automaticky, bez potreby manuálneho otvorenia alebo zatvorenia. Majú senzory, ktoré ich spúšťajú otváraním a zatváraním dverí na základe pohybu a iných podnetov.

Automatické dvere môžu byť k dispozícii v rôznych formách, ako napríklad krídlové, posuvné, karuselové. Môžu byť vyrobené z rôznych materiálov, ako sú napríklad kov, sklo alebo drevo. Majú aj rôzne funkčné vlastnosti, ako sú napríklad rôzne senzory a rôzne režimy otvárania a zatvárania.

Výhodou automatických dverí je, že poskytujú pohodlnosť a bezpečnosť pre používateľov, najmä pre tých, ktorí majú zdravotné obmedzenia alebo sú vo vozíku, pretože im umožňujú prístup do budovy bez toho, aby museli príliš námahy vynakladať. Automatické dvere tiež zlepšiť tok prevádzky, najmä v oblastiach s vysokou prevádzkou, ako sú napríklad nemocnice alebo obchodné centrá.