Prevetrávané fasády predstavujú hliníkovo kompozitný panel zložený z dvoch vrstiev navinutých hliníkových hárkov, ktoré sú prilepené k obom stranám polyetylénového alebo minerálneho jadra. Hliníkové kompozitné panely ponúkajú veľa výhod. Ľahkosť, vysoká ohybová tuhosť, rovnosť a malá rozťažnosť, ktorá je vysoko odolná proti korózii, zvetrávaniu a deformáciám. Spĺňa požiarnu klasifikáciu A2, B1. Bond môže byť použitý rôznymi spôsobmi a je jednoduchý na inštaláciu. Vďaka výbornej ochrane pred poveternostnými vplyvmi je perfektne prispôsobený vnútorným ako aj vonkajším aplikáciám.