Slnolam je konštrukcia slúžiaca na zatienenie exteriéru pred slnečným žiarením. Slnolamy sú zvyčajne umiestnené nad oknami budovy alebo na terasách. Existuje niekoľko typov slnolamov, ktoré sa líšia svojim dizajnom a materiálom, ako napríklad kovové, drevené a textilné slnolamy.
Slnolamy majú množstvo výhod, medzi ktoré patrí redukcia vnútro-budovej teploty a zníženie oslnenia na vnútornom priestore, čo môže zlepšiť kvalitu života v budove. Okrem toho môžu slnolamy chrániť okná pred súkromím a zlepšiť vzhľad exteriéru budovy.