Rozsah profilových systémov je veľmi široký. Je možnosť prevedenia bez prerušenia tepelného mostu, ktoré sa používajú v priemyselných halách alebo interiéroch, s prerušeným tepelným mostom alebo s dodatočnou tepelnou izoláciou, kde musia spĺňať prísne požiadavky pre pasívne domy. Či už sa jedná o spôsob otvárania, izolačné vlastnosti, odolnosť voči vlámaniu alebo ohňu, možno nájsť zodpovedajúce riešenie.