Pološtrukturálne fasády sú kombináciou zvislých štíhlych krycích profilov s vodorovnou škárou vyplnenou konštrukčným silikónom.