Univerzitná knižnica, Ružomberok

Hliníkové presklené fasády, hliníkové okná a dvere, automatické dverné systémy - oblúkové, exteriérové slnolamy, int. a exteriérové parapety.