Roličky, Bratislava

Hliníkové okná, HST portály, pevné svetlíky, prevetrávaná fasáda, exteriérové žalúzie,