Dobrý anjel, Poprad

Hliníkové presklené fasády, hliníkové okná a dvere, prevetrávaná fasáda vrátane zateplenia, automatické dverné systémy, exteriérové parapety