Bytový dom Galéria, Košice

Hliníkové exteriérové zábradlia