BD Slnečnice, Bratislava

Hliníkové okná a dvere, prevetrávaná fasáda vrátane zateplenia, exteriérové paravány, exteriérové parapety