Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti TatraspolJ s.r.o., so sídlom Hlavná 847/45, 059 21 Svit,(Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

  • Na stránke sa nespracovávajú žiadne osobné údaje!

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom realizácie objednávky služieb spoločnosti. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 10 rokov.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje spoločnosti.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

  • Poskytovateľ webhostingu Správcu

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť
  • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame
  • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov
  • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov