Nuun

Popis produktu

Zastrešenie samostatne stojacej terasy tvorenej automaticky sa otáčajúcimi lamelami, s možnosťou inštalácie lineárneho osvetlenia LED, sálavých infražiaričov, bočnými zástenami ZIP SCREEN, kaskádovým systémom sklenených dverí (SLIDE GLASS). Žiadne viditeľné montážne diely s integrovaným odvodňovacím systémom v stĺpe.

Cenová kategória:
Značka: