Zameranie firmy do budúcna

Rozšírenie výroby hliníkových, drevo -hliníkových a plastových konštrukcií v novobudovaných priestoroch mesta Svit a predovšetkým prispôsobiť výrobnú kapacitu súčasnému postaveniu firmy na slovenskom trhu, a aj v zahraničí. Vzhľadom na uvedené skutočnosti postupne prispôsobiť aj technicko – riadiacu kapacitu vrátane kvalitného manažmentu a marketingu.