Ostatné aktivity

  • kovovýroba a klampiarska výroba
  • konštrukčná, inžinierska činnosť v oblasti hliníkových a oceľových konštrukcií