História firmy

Spoločnosť zahájila svoju činnosť 5. 1. 1995 pod obchodným menom Tatraspol Slovakia s.r.o., 7. 12. 1998 prevzala všetky práva a povinnosti firma Tatraspol j s.r.o.. Firma sa na začiatku zameriavala vzhľadom na svoje výrobné kapacity na zákazky menšieho rozsahu, postupom času sa však firma prepracovala medzi popredné firmy na Slovensku vo svojej oblasti pôsobenia. Firma je budovaná ako úzko rodinný podnik, z čoho vyplývajú aj ďalšie zameraním odlišné aktivity.