Spoločnosť zahájila svoju činnosť 5. 1. 1995 pod obchodným menom Tatraspol Slovakia s.r.o., 7. 12. 1998 prevzala všetky práva a povinnosti firma Tatraspol j s.r.o.. Firma sa na začiatku zameriavala vzhľadom na svoje výrobné kapacity na zákazky menšieho rozsahu, postupom času sa však firma prepracovala medzi popredné firmy na Slovensku vo svojej oblasti pôsobenia. Firma je budovaná ako úzko rodinný podnik, z čoho vyplývajú aj ďalšie zameraním odlišné aktivity.

Rozšírenie výroby hliníkových konštrukcií, prevetrávanej fasády v novovybudovaných priestoroch firmy Tatraspol J v meste Svit a predovšetkým prispôsobiť výrobnú kapacitu súčasnému postaveniu firmy na slovenskom trhu ako aj v zahraničí. Vzhľadom na uvedené skutočnosti postupne prispôsobiť aj technicko – riadiacu kapacitu vrátane kvalitného manažmentu a marketingu.

Nosným výrobným programom firmy je výroba a komplexná dodávka celopresklenných exteriérových a interiérových konštrukcií. Ďalej sa zameriavame aj na rôzne druhy obkladových, zatepľovacích a prevetrávaných systémov v obvodovom plášti.

Na všetky výrobky uvedených systémov máme pridelený slovenský certifikát.

Od roku 2004 firma TatraspolJ úspešne spĺňa certifikačný audit vykonaný TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Aktuálne získaný certifikát:  STN EN ISO 9001:2009.

Je to dôležitý míľnik na našej ceste neustáleho zlepšovania kvality našich výrobkov.

TUV SUD

ISO 9001:2009 certifikát  PDF

 

  • kovovýroba a klampiarska výroba
  • konštrukčná, inžinierska činnosť v oblasti hliníkových a oceľových konštrukcií